ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 2614001650 6942872583

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Ιστοσελίδα είναι κατάλληλη κυρίως για την διαφήμιση μικρών επιχειρήσεων για να προβάλουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους όπου δεν υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόμενό.

Read more...

Welcome to Patrasweb

We have been active in the field of informatics since 2001. A company based in Patras, Greece. We have undertaken the construction and maintenance of websites in several European countries, Greece, United Kingdom, Germany, USA, Romania, Poland, Sweden, Bulgaria, Norway, Albania, North Macedonia, Ukraine, Sweden and until we proposed we undertook a new one project in chicago of the United States of America
Our services include graphics design, website development, mobile application development, marketing and Search engine optimisation. We use latest web designing market leading technology to support enterprises dramatically improve the way they do business.

11 ESSENTIALS TO CHOOSE PATRASWEB


1. Perfected Elevator Pitch

It’s important to spend time honing your core marketing message and ensuring that your tagline and the initial two sentences of your website copy are clear and present your brand with credibility and impact succinctly outlining your speciality and target niche. There’s a lot to communicate in very little time so your pitch must be concise and compelling.

2. Clear Call to Actions

When marketers and business owners ask, “Why isn’t my website design converting?” the answer is most often a lack of call to actions. Common call to actions (CTA’s) include phone numbers and “Buy Now” buttons, often the best website designs have value led CTA’s, subtly encouraging visitors to a next step. Call to actions are designed to engage your visitors and guide them down the path to a conversion. Visitors to your website need specific information before committing to a purchase or enquiry, smart call to actions preempt the visitors next step and gently lead them through your website in the way you want them to experience your website while delivering the information they are seeking. On the most basic level any good web designer would recommend that you make sure your phone number is in the top right of every page of your site. Have your web designer put your contact info on the footer of every page along with quick links to your most valuable content. This is even more important for mobile websites where prospects are often just looking for a quick phone number, hours or address.

3. Track Your Conversions

We mention conversion tracking up the top because it’s so often neglected, yet it’s one of the easiest strategies to implement. Even with a simple website design, it is vital to know how many enquiries and sales that you receive through your website, where those website visitors come from and what the cost is to acquire them. This allows you to accurately measure your marketing spend, evaluate the success of any improvements or modifications in your website design or online marketing, and ultimately measure the underlying success of your website. Any good website designer will be able to assist you with tracking your conversions.

4. Engaging ‘About Us’ Page

The two biggest mistakes made with About Us pages is that they are often boring, and they’re not about the customer. It may seem counter-intuitive to write an About Us page that is more about your customer than your company, but there’s a good reason for it. Your company exists for your customer. So by logical extension, your About Us page is also about your customer. That’s not to say it shouldn’t create an engaging portrait of the personalities behind your organisation because your prospects want to know who they’re working with, but they also want to know how those people are going to make their lives better. Your About Us page, like the rest of your website, should present all information in the context of how it benefits your visitors. Experienced web designers will be able to help you plan the best way to present your About Us page specific to your business.

5. Deliver High Quality Content

Quality content is vital to your marketing efforts and without it you can’t tell your story, attract your target market or explain the problems you solve and how you solve them. Everything from your website copy to your email newsletter should be useful, informative and engaging. Make it easy to read, delivered in portions and frequencies that match the interest of your customers. Your content is a vital tool to lead visitors towards the purchase and it should work together with your website design and brand to provide a seamless and compelling experience. High-quality content demonstrates authority and integrity and visitors are more likely to purchase from businesses that invest the time and effort into sharing their message in an intelligent and appealing way.

6. Gorgeous Visual Design

Visitors will be more inclined to remain on your website if it’s aesthetically appealing and visually interesting. They will also be more likely to return and to share your website with others. A visually compelling and creative website design immediately establishes the quality of your company and your product. The best website designs are centered around the fact that visual design has a significant impact on a visitor’s emotional response to your business. If your website design has a below average visual appearance visitors will consciously and subconsciously perceive your company to be below average. The same principle applies to the use of template websites. If you want to set yourself apart from the competition, you should really invest in a custom website design that reflects your individual brand and also visually communicates your point of difference. When it comes to your visual design hiring professional website designers can be very beneficial.

7. Logical User Experience

If your website is built around a visitor’s objectives and point of view, it will encourage their interaction and improve your conversions. Ask yourself ‘why did they come to your website in the first place?’ What questions are they hoping to answer on your website. Try and see your website’s design from their perspective to create an experience that anticipates their needs and delivers the right solutions, and make sure your web designers are looking at the design from this perspective as well. You need to make it easy for visitors to access the content they need, whether it’s contact information, product specifications or prices. At its highest level, user experience is about providing what your prospects need before they even know they need it. Along with creating beautiful website designs, your web designer will be experienced in the ways to improve your website’s user experience. Modern website design has evolved from just being focused on aesthetics to also consider the front end functionality a website can provide, even the most basic websites should factor in usability to their layout and overall design.

8. Mobile Friendly Design

Over 50% of people on the internet at any given moment are using a smartphone or tablet. What’s more, research shows that tablet users are converting at higher rates than desktop users. This proves that your website needs to be not just viewable, but optimised for mobile devices. Responsive web design ensures that no matter what device someone uses, your website delivers content in the most effective way. For complex website designs, custom mobile design may be necessary, however in no instance should mobile visitors be left with the standard desktop version. Desktop websites are awkward on mobile devices making it difficult to navigate menus, click links and find what users are searching for. Your website designer will be able to advise you as to whether responsive or a mobile site would be best for your particular situation.

9. Robust CMS and Stable Structure

The platform upon which your website’s design is built will have a huge impact on it’s usability as well as how efficiently you are able to update content and interact with visitors. We can’t overstate how important this structure is to the performance of your website. This is particularly important for ecommerce websites. Without some of the following critical features you’ll waste time when posting content, optimising for search engines or fixing errors. When choosing a content management system (CMS) look for the following: Simple content editing accessible from all devices Quick load times SEO-ready Used by a large community of users, website designers developers (i.e. such as a WordPress website) The software is actively supported by the developers and is being frequently updated

10. Plan Your Marketing Strategy

An online presence alone isn’t enough to generate enquiries and sales. You need a strategy to work out how best to broadcast your content, attract search traffic and convert visitors into customers. There are a lot of options available to you including pay-per-click (PPC) advertising, search engine optimisation (SEO), email marketing and social media. Depending on your business and industry some strategies will work better than others. The key is to find your sweet spot by experimenting with all the available channels. Ultimately it’s a process of trial and error while you discover what is most effective for your target audience.

11. Your Web Design Company

A great web design company will be your partner in implementing everything we’ve discussed. You don’t have to know how to write, design or market your website. You’ll save time in the short-term and money in the long-term by investing in a quality website designer. Before hiring a web designer, ask how well they know these essential elements, how they propose to incorporate them and how they’ve succeeded in the past. When talking to website designers, go past just looking at their quote and use a critical eye when checking out their website designs. Look for experienced and creative website designers that are well established and that have comprehensive references and good portfolios of working with similar businesses to your own. By partnering with the right web design company you are putting yourself in the very best position to ensure that your website is a successful one.

QR CODE - Quick Response Code

Η συγκεκριμένη τεχνολογία σας επιτρέπει με μία απλή κίνηση της κάμερας του κινητού σας, πάνω στο QR Code που υπάρχει τυπωμένο ή στην οθόνη του υπολογιστή, να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο, κείμενο και άλλες πληροφορίες. Τα QR Codes είναι τα barcodes του 21ου αιώνα: παρέχουν κωδικοποιημένες πληροφορίες και δεν απαιτούν ειδική συσκευή. Είναι αναγνώσιμα από όλες τις συσκευές που διαθέτουν κάμερα και σύνδεση στο Internet. Οι κωδικοποιημένες πληροφορίες μπορεί να είναι σταθερές είτε να μεταβάλλονται δυναμικά όπως οποιαδήποτε σελίδα στο web.

Τι ειναι τα QR Codes

Τα QR Codes είναι στην πραγματικότητα ότι και τα barcodes αλλά είναι αναγνωρίσιμα από κάθε συσκευή που ενσωματώνει κάμερα και σύνδεση με το Internet. Από την ανάλυση του QR Code προκύπτει κείμενο που μπορεί να φτάσει μέχρι 4 χιλιάδες χαρακτήρες, συνοδευόμενο από φωτογραφίες και video. Φανταστείτε ότι διαβάζετε ένα κείμενο που σας έδωσε ο καθηγητής σας και θέλετε να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα - πηγή ή ένα βίντεο που αναφέρει, από το κινητό ή το tablet pc σας. Αυτό που θα κάνατε ήταν να πληκτρολογήσετε την αναγραφόμενη διεύθυνση. Τώρα όμως αρκεί να ανοίξετε το κάλυμμα της κάμερας του κινητού σας, την φέρνετε πάνω στην “εικόνα” χωρίς να χρειαστεί να τραβήξετε φωτογραφία. Το κινητό σας αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του QR Code και σας ρωτά αν θα θέλατε να μπείτε στο site!

Τι πρέπει να κάνετε Για να μπορείτε να σκανάρετε ένα QR Code θα πρέπει να έχετε ένα smartphone ή ένα tablet pc με ενσωματωμένη κάμερα και σύνδεση στο internet (πάντα προσέχουμε την χρέωση που μπορεί να έχουμε από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας αν χρησιμοποιούμε σύνδεση 3G. Προτιμήστε την Wi-Fi σύνδεση του σπιτιού σας ή κάποιο δημόσιο δωρεάν Wi-Fi hot spot). Κατεβάζετε μία εφαρμογή στο κινητό σας συμβατή με QR Code. Υπάρχουν δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Εντοπίζετε το QR Code που σας ενδιαφέρει (τυπωμένο ή σε οθόνη Η/Υ) Ανοίγετε την σχετική εφαρμογή και στρέφετε την κάμερα σε αυτό

Το κινητό αναγνωρίζει αυτόματα τον κώδικα και ζητάει σύνδεση για να προβληθεί το περιεχόμενο (βίντεο, κείμενοι, ιστοσελδα κλπ)!

Γιατι να επιλεξετε την Patrasweb

Γρηγορο, Ασφαλες, λειτουργικο

E-shop ή αλλιώς ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ουσιαστικά ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών πωλησεων οπού μειώνει το λειτουργικό κόστος, εξυπηρετεί όλο το 24ώρο και οι πελάτες σας θα μπορούν όπου και να βρίσκονται να παραγγέλνουν τα προϊόντα σας

Σήμερα όλο και περισσότερος κόσμος κάνει τις αγορές του μέσω Ίντερνετ, γεγονός που καθιστά την ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος απαραίτητη για μια επιχείρηση.
Ταυτόχρονα, η πληθώρα επιλογών για ηλεκτρονικές αγορές επιβάλει την κατασκευή ενός eshop με τις κατάλληλες προδιαγραφές, το οποίο θα ενισχύει την προσωπικότητα της επιχείρησης, αλλά και θα είναι φιλικό προς το χρήστη.
Τέλος, μεγάλη σημασία έχει η σωστή υποστήριξη των μηχανών αναζήτησης καθώς και η κατάλληλη προβολή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες μετατροπές των επισκεπτών σε πελάτες, με τους οποίους θα χτίσετε μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης.
Στην Patrasweb, ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshop) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στο χώρο, είτε επιθυμούν την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος καταστήματος. Παρέχουμε προσιτά, αλλά ολοκληρωμένα πακέτα, χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές για ένα γρήγορο, ασφαλές και λειτουργικό κατάστημα.

Μοντερνο Responsive Design

Είναι σημαντικό το Eshop σας να είναι προσβάσιμο και αναγνώσιμο, από όλες τις συσκευές καθώς σήμερα πάνω από 50% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν κινητές συσκευές και tablet.

Ταχυτητα Eshop

Όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση στο άνοιγμα μιας ιστοσελίδας τόσο πιο πιθανό είναι να φύγουν οι επισκέπτες της. Όλα μας τα ηλεκτρονικά καταστήματα βελτιστοποιούνται, ώστε να φορτώνουν σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Υψηλη Καταταξη (SEO)

Βελτιστοποιούμε τα Eshop μας έτσι ώστε να διαβάζονται εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης όπως η google. Η βελτιστοποίηση αυτή καθώς και η επιλογή των κατάλληλων λέξεων κλειδιών οδηγούν σε υψηλότερες κατατάξεις σε σχέση με ανταγωνιστικά καταστήματα.

Ευκολη Χρηση

Στήνουμε τα Eshop μας σε OPENCART CMS, το οποίο είναι από τα πιο δημοφιλή κι εύχρηστα λογισμικά διαχείρισης. Επιπλέον, κάνουμε τις κατάλληλες προσθήκες και τροποποιήσεις ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο κατάστημα και τα προϊόντα σας, εύκολα και χωρίς περισπασμούς.

Συγχρονες Τεχνολογιες

Στην Patrasweb αναζητούμε συνεχώς τις βέλτιστες λύσεις για τις ανάγκες των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες αλλά σύγρονες τεχνολογίες και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και ταχύτητας.

Αμεση ΕξυπηρΕτηση

Στην Patrasweb αναζητούμε σχέσεις εμπιστοσύνης όπου η δική σας επιτυχία είναι η δική μας θεμελίωση. Έτσι, είμαστε δίπλα σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Εκτός αυτού, όλα μας τα πακέτα περιλαμβάνουν δωρεάν τεχνική υποστήριξη καθόλη τη διάρκειά τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SERVER-WEB HOSTING

Το web hosting είναι μια δικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει στον χρήστη να έχει τα site του ή τις διαδικτυακές εφαρμογές του σε κάποιο χώρο στο Internet

Read more...

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%